Privacy Verklaring

1| JoomlaFreak en uw privacy

JoomlaFreak is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2| Contact Gegevens

Contactpersoon: Evy Wouters
Bezoekadres: Geen
Woonplaats: Veenendaal
Telefoonnummer & Whatsapp: +31 6 85073300
Email: evywouters@joomlafreak.nl

3| Uw Persoonlijke gegevens

JoomlaFreak verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van één van de aangeboden diensten of omdat u deze zelf aan JoomlaFreak verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die JoomlaFreak zal verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IP-adres
 • Bankrekeningnummer
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens, die u verstrekt in correspondentie en telefonisch

4| Persoonsgegevens minderjarigen

JoomlaFreak heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. JoomlaFreak kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Als u er van overtuigd bent dat JoomlaFreak zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, stuur dan een e-mail naar evywouters@joomlafreak.nl, zodat deze gegevens verwijderd kunnen worden.

5| Reden Verweken Persoonsgegevens

JoomlaFreak verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om u te kunnen bellen of te e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om u te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
 • Om een website- of webshop te laten bouwen
 • Om een logo of huisstijl te laten ontwerpen

6| Geautomatiseerde besluitvorming

JoomlaFreak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JoomlaFreak) tussen zit.

7| Bewaren Persoonsgegevens

JoomlaFreak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

8| Delen Persoonsgegevens

JoomlaFreak verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9| Gebruik cookies

JoomlaFreak gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

10| Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JoomlaFreak. Verder heeft u ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij JoomlaFreak een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die JoomlaFreak van u heeft in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit verzoek tot inzage kunt u sturen naar evywouters@joomlafreak.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt JoomlaFreak u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Met de KopieID app van de Rijksoverheid, kunt u met uw smartphone een veilige kopie maken van uw identiteitsbewijs (ID-bewijs). U kunt de KopieID app downloaden in de Apple App Store of de Google Play Store.

JoomlaFreak zal binnen een week reageren op uw verzoek.

JoomlaFreak wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

11| Beveiligen Persoonsgegevens

<p>JoomlaFreak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
stuur dan een e-mail naar evywouters@joomlafreak.nl.</p>